Greece Estate Group

Bjørn Tandberg

Bjørn_Tandberg_2Björn är tillsammans med Andreas säljansvarig i Greece Estate Group.

Han har lång erfarenhet från ekonomisk rådgivning, etablering av pensionsavtal för privata personer och företag. Vidare han har arbetat med finansiering och försäljning av egendom i Norge, men  i Grekland också, de sista 6 år.

Språk :  Norska engelska och tyska.

Greece Estate Group