Greece Estate Group

Elena Tandberg

Elena_Tandberg_3Elena är utbildat ekonom.

Hon har arbetat i olika företag med ekonomifrågor och räkneskap.

Elena talar engelska, norska och ryska.

Greece Estate Group