Greece Estate Group

LAND

November 15, 2009

Vi kommer ofta över stora egendomar som kan användas till flera olika ändamål. Som till ex. Hotel, hus eller lägenheter för uthyrning m.m. I Grekland finns det flera finansierings allternativ med stöd från staten och EU. Man kan i vissa fall få stöd med upp till 60%-80% av byggkostnaderna.

Greece Estate Group