Greece Estate Group
Land

LAND

November 15, 2009

Vi kommer ofta över stora egendomar som kan användas till flera olika ändamål. Som till ex. Hotel, hus eller lägenheter för uthyrning m.m. I Grekland finns det flera finansierings allternativ med stöd från staten och EU. Man kan i vissa fall få stöd med upp till 60%-80% av byggkostnaderna.

Greece Estate Group